WildWoman

Liitu Ehtehõimuga

Kui liitud meie väikese ehtehõimuga, siis saadame sulle mõned korrad aastas infot, kui kohal on uus kaup või aeg-ajalt kutseid üritustele, kui WildWomani ehtepood tuleb internetist pärisellu. Siis on lusti ja ehtimist kui palju, kõik kaup on oma käega katsutav ning proovitav. Liitu meie vägevate naiste EHTEHÕIMUGA!